समाचार

लोकसेवा आयोगको लिखित परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक, नामावलीसहित

लोकसेवा आयोगको लिखित परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक,  नामावलीसहित

काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी एक सूचना जारी गरेको छ ।

आयोगले बुधवार गोरखापत्रमा स्थानीय तहका विभिन्न विज्ञापन नम्बर, सेवा, समूह, उपसमूह, तह र पदका लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगले सफल उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको छ ।

लोकसेवा आयोग

विशेष