विचार Breaking News

सोचेजस्तो कमाई भएन ? यता सर्नुस बसाइँ

सोचेजस्तो कमाई भएन ? यता सर्नुस बसाइँ

अवसरको मुलुक, सपनाको मुलुक र स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धिको मुलुकको रूपमा परिचित संयुक्त राज्य अमेरिकाका ५० वटै राज्यहरू सबै उस्तै छैनन । समग्रमा बस्न, खान तथा जीवन निर्वाहका लागि उस्तै, उस्तै देखिए पनि विभिन्न राज्यहरूको अवस्था, जीवनशैली, खर्च, घर खरिद, आम्दानी, जागिर, स्वास्थ्य, यातायात, सुविधा तथा बस्न लाग्ने खर्च फरक छन् ।

कहिँ महँगो छ त कतै अत्यन्त सस्तो छ । आर्थिक बृद्धिदर सूचकांक तथा जीवनशैली ग्राहस्थ सबैको मापनलाई हेर्दा फरक फरक छ । राज्य, सहर र ठाउँहरूमा भिन्नता छ । आज यस लेखमा अमेरिकामा खान, बस्न, स्वास्थ्य, यातायात, बिजुली, पानी, फोनको बिललगायत जीवन निर्वाहका लागि सस्तो १० राज्यहरूका बारेमा उल्लेख छ ।

सस्तो र सुलभ बसाइका सस्ता राज्यहरूमा हुने गरेका अपराध, हावापानी, मौसम, उपलब्ध शिक्षा तथा रोजगारीको अवस्थाका बारेमा चाहिँ यस प्रकारको सूचकांकमा उल्लेख गरिएको छैन । यी राज्यहरू शिक्षाका क्षेत्रमा सामान्य भए पनि हावापानी र मौसममा भने असामान्य पाइन्छ । अब पढौं, अमेरिकामा सस्तो र सुलभ राज्यमा कुन कुन पर्दछन र के कस्तो छ त्यहाँको अवस्था ? अपराधका घटनाहरु  १० मध्य केहीमा अत्यधिक छ भने केहीमा कमी रहेको पाइन्छ । 

अमेरिकाका निम्न १० राज्यहरू खान र बस्नका लागि अत्यन्तै सस्तो राज्यका रूपमा छनौट भएका छन् । सीएनबीसी ब्यूरो अमेरिकाका अनुसार, निम्न राज्यहरूमा खान र बस्न सस्तो, सस्तो कर, सस्ता घरहरू, सस्तो दरमा ग्रोसरी, बिजुली, पानी र फोनको बिल निकै सस्तो रहेकाले यी राज्यहरूलाई सस्तो बसाइका राज्यका रूपमा छनौट गरिएको हो ।

१. मिसिसिपी - बत्ती, पानी, बिजुली, उर्जाको खपतको खर्चको सूचकांक ८० भन्दा कम रहेको छ । ग्रोसरी, घर तथा स्वास्थ्य मापन ९९ भन्दा कम, सहरी क्षेत्रमा सरदर घरको मूल्य दुई लाख ४८ हजार डलर, ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख १० हजार डलर छ भने राज्यकै बिजुली बत्ती, पानी कर एक सय २३ डलर छ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा न्यूनतम २ देखि ३ बेडरुम, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको २ सय ५० डलर देखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिँदा ५ सय डलरदेखि ५ सय ५० डलरसम्म पर्न आउँछ । यो अन्य ठूला शहरको भाडा अनुपातमा निक्कै नै सस्तो हो।

२. नेब्रास्का-  यो पनि दोश्रो सस्तो राज्यका रूपमा छनौट भएको छ । घरको मूल्य सहरी क्षेत्रमा दुई लाख ६० हजार डलर र ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख २० हजार डलर रहेको छ । पानी र बत्तीका लागि लगभग एक सय २७ डलर रहेको छ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा न्यूनतम २ देखि ३ बेडरुम, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको ३०० डलरदेखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिदा ५५० डलरसम्म पर्न आउँछ । यो अन्य ठूला शहरको भाडा अनुपातमा निक्कै नै सस्तो हो ।

३. केन्टकी - यो तेश्रो सस्तो राज्यका रूपमा रहेको छ । सहरी क्षेत्रमा घरको मूल्य दुई लाख ३२ हजार डलर छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख ३० हजार डलर रहेको छ । यहाँ बिजुली बत्ती र पानीको कर एक सय २३ डलर छ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा  २ देखि ३ बेडरुम, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको ३०० डलरदेखि शुरु हुन्छ । घर नै भाडामा लिँदा ५५० डलरसम्म पर्न आउँछ । यो अन्य ठूला शहरको भाडा अनुपातमा निक्कै नै सस्तो हो ।

४. अर्कान्सस - यो राज्य अमेरिकामा बसाइका लागि चौथो सस्तो राज्यका रूपमा पर्दछ । सेवा, सुविधा तथा खर्चमा यो राज्य अमेरिकाका अन्य राज्यहरूभन्दा ११ प्रतिशत सस्तो राज्यका रूपमा रहेको छ । यहाँ करको दर अत्यन्तै कम छ । सहरी तथा नगर क्षेत्रमा घरको मूल्य तीन लाख दुई हजार डलर  भने ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख ४० हजार डलर पर्दछ । बिजुली बत्ती, पानीको कर मासिक एक सय ३४ डलर पर्दछ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा  २ देखि ३ बेडरुम, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको ३०० डलरदेखि शुरु हुन्छ । घर नै भाडामा लिँदा ५५० डलरसम्म पर्न आउँछ ।

५. आइडहो - यो सस्तो बसाईको पाँचौं राज्यमा पर्दछ । बिजुली बत्ती, पानीको सूचकांक एकदमै कम छ । घरको मूल्य सूचकांक ८४ रहेको छ । यातायात तथा ग्रोसरीको सूचकांक ९५ भन्दा कम रहेको छ । यहाँ सहरी क्षेत्रमा घरको मूल्य दुई लाख ५६ हजार डलर छ । ग्रामीण तथा सहरबाहिरका क्षेत्रमा एक लाख ३५ हजार डलर रहेको छ । यहाँ बिजुली बत्ती, पानीको मासिक खर्च सरदर एक सय ४६ डलर पर्दछ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा  २ देखि ३ बेडरुम, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको ३०० डलरदेखि शुरु हुन्छ । घर नै भाडामा लिँदा ५५० डलरसम्म पर्न आउँछ । 

६. आइवा– यो छैठौं सस्तो राज्यका रूपमा पर्दछ । खाना तथा बसाइ अन्य राज्यहरूमा भन्दा ११ प्रतिशत कम छ । हाउजिङ तथा युटिलिटी सूचकांक ९० भन्दा तल र यातायातको सूचकांक ९१ भन्दा तल छ । यहाँ सहरी क्षेत्रमा घरहरू सरदर दुई लाख ४० हजार डलर तथा ग्रामीण भेगमा एक लाख ४० हजार डलर पर्दछ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा  २ देखि ३ बेडरुम, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको ३०० डलरदेखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिंदा ५५० डलरसम्म पर्छ । यो अन्य ठूला शहरको भाडा अनुपातमा निक्कै नै सस्तो हो ।

७. टेक्सास – यो सातौं सस्तो राज्यमा छनौट भएको छ । टेक्ससको सहरी क्षेत्रमा घरको मूल्य सरदर दुई लाख ३९ हजार डलर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख ६० हजार डलर पर्दछ । यहाँ बिजुली बत्ती, पानीको मासिक खर्च सरदर एक सय ५१ डलर पर्दछ । हाउजिङ तथा युटिलिटी सूचकांक ९० भन्दा तल छ भने ग्रोसरी, यातायात तथा स्वास्थ्यको सूचकांक लगभग ९५ रहेको छ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा २ देखि ३ बेडरुम, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको ४०० डलरदेखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिंदा ७०० देखि ८०० डलरसम्म पर्छ ।

८. ओक्लाहामा – यो अमेरिकाको आठौं सस्तो राज्यका रूपमा रहेको छ । ओक्लाहामामा सहरी क्षेत्रमा घरको सरदर मूल्य दुई लाख ६५ हजार डलर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा एक लाख ३० हजार डलर पर्दछ । यहाँ उर्जा तथा युटिलिटी खर्च मासिक एक सय ४९ डलर पर्दछ । ग्रोसरी, उर्जा तथा यातायातको खर्चको सूचकांक ९८ भन्दा कम रहेको छ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा २ देखि ३ बेडरुम, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको २९० डलर देखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिँदा ५०० डलरदेखि माथि डलरसम्म पर्न आउँछ । काम नपाएमा वा काम नगरिएको देखिएमा सरकारी सुविधा अन्तर्गत महिनाको ५० डलर देखि १०० डलरसम्मको सरकारी सामाजिक सेवाका एपार्टमेन्ट पनि उपलब्ध छन ।

९. टेनेसी – यो अमेरिकाको नवौं सस्तो राज्यका रूपमा रहेको छ । यहाँको युटिलिटी सूचकांक ७९, घरको सूचकांक ८८ र स्वास्थ्य तथा यातायातको सूचकांक ९० रहेको छ । सहरी क्षेत्रमा घरको सरदर मूल्य दुई लाख ११ हजार डलर पर्दछ । त्यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा घरको सरदर मूल्य एक लाख १५ हजार डलर पर्दछ । बत्ती तथा पानीको मासिका खर्च सरदर एक सय ४६ डलर पर्दछ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा  २ देखि ३ बेडरुम, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको २९० डलरदेखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिँदा ५०० डलरदेखि माथि पर्न आउँछ । काम नपाएमा वा काम नगरिएको देखिएमा सरकारी सुविधा अन्तर्गत महिनाको ५० डलर देखि १०० डलरसम्मको सरकारी सामाजिक सेवाका एपार्टमेन्ट पनि उपलब्ध छन ।

१०. क्यानसास – यो दशौं सस्तो राज्यमा पर्दछ । क्यानसासको सहरी क्षेत्रमा घरको मूल्य सरदर दुई लाख ६१ हजार डलर पर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा घरको सरदर मूल्य एक लाख ४१ हजार डलर रहेको छ । यो राज्यमा घर तथा उर्जा खर्चको सूचकांक ९० भन्दा तल छ । त्यसैगरी यातायातको सूचकांक ९२ र स्वास्थ्यको ९५ रहेको छ । एपार्टमेन्ट भाडा यस राज्यमा  २ देखि ३ बेडरुम, एक बाथ र एक डाइनिङ्ग रुमको २९० डलर देखि शुरु हुन्छ भने घर नै भाडामा लिँदा ५०० डलरदेखि माथि पर्न आउँछ । काम नपाएमा वा काम नगरिएको देखिएमा सरकारि सुविधा अन्तर्गत महिनाको ५० डलर देखि १०० डलरसम्मको सरकारी सामाजिक सेवाका एपार्टमेन्ट पनि उपलब्ध छन ।
 

अमेरिका बसाइँ ठूला शहर

विशेष