समाचार व्यापार अर्थ बैंकिङ समाज

३२ जिशिकाद्वारा मनपरी बजेट निकासा

३२ जिशिकाद्वारा मनपरी बजेट निकासा

काठमाडौं, ३ असार –तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलगायत ३२ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मनपरी बजेट निकासा गरेका छन् । 

 

 महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा ती जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तलबभत्तामा पाउनेभन्दा २ करोड ५५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बढी निकासा गरेको पाइएको हो ।

 

काठमाडौं, बारासमेत ३२ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सेवानिवृत्त र बिदा बसेका शिक्षकका लागि तलबभत्ताबापत १ करोड ८६ लाख ८५ हजार निकासा दिएको देखिएको छ । 

बजेट जिशिकाद्धारा

विशेष