समाचार

एसएलसीको नतिजा प्रकाशित (नतिजा यो लिंकमा हेर्न सक्नुहुन्छ )

एसएलसीको नतिजा प्रकाशित (नतिजा यो लिंकमा हेर्न सक्नुहुन्छ )
प्रवेशिका परीक्षा अर्थात एसएलसीको नतिजा प्रकाशित भएको छ । अक्षरांक अर्थात ग्रेडिङ पद्धतिमा नतिजा प्रकाशित भएको हो । नतिजा यो लिंकमा हेर्न सक्नुहुन्छ । slc 2 slc 1   SLC

SLC

विशेष