अर्थ कर्पोरेट रोजगार

लोकसेवा आयोगले माग्यो ५०४ शाखा अधिकृत

लोकसेवा आयोगले माग्यो ५०४ शाखा अधिकृत
मंसिर - ३० । लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृतको माग गरेको छ । आयोजले व्यवस्थापिका संसद्, न्याय, प्रशाशन, परराष्ट्र, लेखापरीक्षणलगाएतका निकायका लागि शाखा अधिकृतको माग गरेको हो । आयोगले खुला तर्फबाट २७४ को माग गरिएको छ । त्यस्तै, महिला ७३ जना, आदिवासी जनजाती ६६ जना, मधेसी ५१ जना, दलित १९ जना र अपाङ १० जना, पिछडिएका ११ जना गरी कुल ५०२ जना कर्मचारीको माग गरेका छ । लिखित, सूचना प्रविधी सीप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता गरिने आयोगले जनाएको छ । परीक्षा केन्द्र– (क) प्रथम चरण: आयोगको क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु र अञ्चल कार्यालयहरु (ख) द्वितीय चरण: आयोगको क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु (प्रथम चरणमा आयोगको अञ्चल कार्यालयहरुमा केन्द्र भएका उम्मेदवारहरु सोही अञ्चल कार्यालयको सम्बन्धित क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट जारी भएको सूचना बमोजिम सहभागी हुनुपर्नेछ) दरखास्तको माध्यम– विज्ञापित सबै पदहरुमा अनलाईन मार्फत मात्र दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ । अनलाईन मार्फत दरखास्त पेश गर्ने विधि÷तरिका सम्बन्धी विवरण तथा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु तल उल्लेख गरिएको छ । दरखास्त दिने अन्तिम मिति २०७३–९–१९ र दोब्बर दस्तुर २०७३–९–२६ सम्म रहेको छ । दरखास्त दस्तुर– आ.प्र.को लागि रु. १०००।– (एक हजार), खुलाको लागि रु. १०००।– (एक हजार) र प्रत्येक समावेशी समूहको लागि थप रु. ४००।– (चार सय) तथा न्याय र परराष्ट्र सेवाको थप पत्रको लागि छुट्टाछुट्टै रु. ४००।– (चार सय) थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थान– काठमाडौं उपत्यकाको हकमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वर, दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्र, अनामनगर र गोश्वारा हुलाक कार्यालय, सुन्धारा तथा काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु, अञ्चल कार्यालयहरु तथा आयोगका कार्यालय नभएका जिल्लाहरुको हकमा सम्बन्धित जिल्लास्थित क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयहरु र जिल्ला हुलाक कार्यालयहरुबाट बुझाउन सकिने छ । दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि– अनलाइन (Online) माध्यमबाट दरखास्त गरिसकेपछि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको Master ID सहित ढिलोमा दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समय भित्र । (उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन) तोकिएको कार्यालयमा परीक्षा दस्तुर÷दोब्बर दस्तुर अनिवार्य रुपमा बुझाइ सक्नुपर्नेछ । अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति– अन्तर्वार्ता हुनुपूर्व हुने सूचना प्रविधी सीप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुने मिति लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना गरिनेछ । लोक सेवा आयोगका सूचना

लोकसेवा आयोग