अर्थ रोजगार

विश्व खाद्य कार्यक्रममा रोजगारीको अवसर

विश्व खाद्य कार्यक्रममा रोजगारीको अवसर

काठमाडौं । विश्व खाद्य कार्यक्रममा विभिन्न पदमा जागिर खुलेको छ ।  थप जानकारीको लागि तलको सूचना हेर्नुहोस् । 

विश्व खाद्य कार्यक्रम