इतिहासमा आज

इतिहासमा आज

इतिहासमा आज

०१ चैत्र (१३, मार्च) (जन्म): Pope Francis Korea Haemi Castle 19 (cropped).jpgक्याथी हिल्टन (सन् १९५९)


बि.स. १८३८ (सन् १७८१) - विलियम हर्चेलद्वारा अरुणग्रह पत्ता लगाइएको थियो ।


बि.स. २०७० (सन् २०१३) - २६६औं क्याथोलिक पोपको रूपमा पोप फ्रान्सिस (चित्रमा) निर्वाचित भएका थिए ।