कार्टुन

कर्मचारीहरुको निर्वाचनलाई ब्यंग्य गर्दै अविन लेख्छन 

कर्मचारीहरुको निर्वाचनलाई ब्यंग्य गर्दै अविन लेख्छन 
अवश्य !  अवश्य !! पार्टीबाट निर्देशन भयो भने हामी अवश्य पनि कर्मचारीको हकहितको बारेमा नि सोच्नेछौं । kartun कर्मचारीहरुको निर्वाचनलाई ब्यंग्य गर्दै कान्तीपुरबाट अवनि प्रस्तुती   ।